Код SMDКорпусНаименованиеПроизводительОписаниеДаташит
BC U-DFN3030-8 AP2311FGEGDiodesКоммутатор питания
BC SOT-23 BCW61CFairchildPNP транзистор
BC SOT-89 BCX54-10BL Galaxy ElectricalNPN транзистор
BC SOT-89 BCX5410TADiodesNPN транзистор
BC SOD-123F BZT52H-C5V6NXPСтабилитрон
BC SOT-23 MMBZ5243BSemtechСтабилитрон
BC SOT-343R RP130Q231ARicohСтабилизатор напряжения
BC SOD-323 UDZ5V6BDiodesСтабилитрон
BC* WDFN-6 1.6x1.6 RT9011-GGGQWCRichtekСтабилизатор напряжения
BC* WDFN-6 2x2 RT9193-1HPQWRichtekСтабилизатор напряжения
BC-** WDFN-10 3x3 RT9014A-FPPQWRichtekСтабилизатор напряжения
BC-** VQFN-24 4x4 RT9913APQVRichtekИС управления питанием
BC-*** SOT-26 RT9010-28PJ6RichtekСтабилизатор напряжения
BC-*** SOT-353 RT9013-1HPU5RichtekСтабилизатор напряжения
BC=*** SOT-143 RT9818E-20GYRichtekДетектор напряжения
BCP SOT-89 2SB1188BL Galaxy ElectricalPNP транзистор
BCQ SOT-89 2SB1188BL Galaxy ElectricalPNP транзистор
BCR SOT-89 2SB1188BL Galaxy ElectricalPNP транзистор
BCp SOT-89 BFQ591NXPNPN транзистор